Masaža Tijela

vaucer1vaucer2

PURA VIDA PARTIAL MASSAGE 30min
Pomoću manuelne masaže i ulja grožđa postiže se poboljšanje mišićnog tonusa. Uklanjanje bola i relaksacija.
PURA VIDA RELAX MASSAGE 45min
Pomoću manuelne masaže i ulja grožđa postiže se poboljšanje mišićnog tonusa. Uklanjanje bola i relaksacija.
PURA VIDA FOUR- HAND MASSAGE 30/60min
Pomoću manuelne masaže i ulja grožđa postiže se poboljšanje mišićnog tonusa. Uklanjanje bola i relaksacija.
PURA VIDA HOLISTIC MASSAGE 60/90min
Pomoću kombinacije nekoliko tradicionalnih tehnika uspostavlja harmoniju na mentalnom, duhovnom i fizičkom nivou.
PURA VIDA DE LUX MASSAGE 70min
SPORT FIT MASSAGE 25/35/45min
Pomoću manuelne masaže postiže se duboko opuštanje mišića, pospješivanje cirkulacije, otklanjanje bola i ubrzavanje oporavka tijela.
FEET REFLEXOLOGY 30 min
Pomoću akupresure podstiče se rad unutrašnjih organa i detoksikacija organizma.
FEET REFLEXOLOGY + PARAFFIN WRAP 45min
SPA REFLEXOLOGY 45min
HOT STONE MASSAGE 60min
Pomoću toplog vulkanskog kamenja i manuelne masaže pomaže poboljšanju protoka energije kroz organizam.
SWEDISH / CLASSIC MASSAGE 25/50min
Skup tehnika čija je glavna svrha da poboljša protok kiseonika u krvi i skraćuje vrijeme oporavka od mišićnog naprezanja.